In order to comply with the General Data Protection Regulation there may be times when we will ask you to specifically opt in to receiving communication from us and to sharing your data.

Any data collected, including, but not limited to, your names, email addresses and mailing address are used solely in the provision of photographic services, are stored securely on a purpose built database and are never shared with any third parties.

In the case of an initial enquiry we will ask for details including your name(s), email addresses, wedding date and venue(s) in order to provide a quote and an indication of availability. This will be stored for an initial period of 18 months in order to respond to enquiries promptly and to best serve potential clients.

In the case of a confirmed booking, as part of the contract between both parties, we will request certain information, including your mailing address and your signature in addition to the above.

In order to create and deliver photographic services and to deliver the comprehensive coverage seen in my portfolio, it is also necessary that we store images of your likeness, both of yourselves as signatories and, in the case of weddings, of your families and guests, as both jpg and RAW files on secure storage. These are stored separately from your full names and other data, and the two are never associated.

Mailing lists

You will not be added to any mailing lists, including any special offers, unless you specifically opt in.

Right to Access

You are able to request, on demand, all data that Csaba Gyorfi Photography, as a business, holds on you. This will be provided as an electronic report.

Right to Be Forgotten

You have the right to withdraw your consent to have your data stored at any time. If you choose to do this, please email hello@csabagyorfi.com stating so.

 

Adatvédelmi Tájékoztató

Az Általános Adatvédelmi Szabályzatnak való megfelelés érdekében előfordulhatnak olyan esetek, amikor arra kérjük Önt, hogy kifejezetten válaszoljon tőlünk a kommunikáció fogadására és az adatok megosztására.

Bármely összegyűjtött adat, beleértve, de nem kizárólag, az Ön nevét, e-mail címét és levelezési címét kizárólag fotográfiai szolgáltatások nyújtására használják, biztonságosan tárolják egy célra épített adatbázisban, és soha nem oszlanak meg harmadik felekkel.

Kezdeti megkeresés esetén részleteket kérünk, beleértve a neveket, e-mail címeket, esküvő időpontját és a helyszín(ek)et annak érdekében, hogy árajánlatot és rendelkezésre állást jelentsen. Ezt egy 18 hónapos kezdeti időtartamra tárolják annak érdekében, hogy azonnal reagálhassanak a lekérdezésekre és a lehető legjobban szolgálhassák a potenciális ügyfeleket.

Megerősített foglalás esetén a két fél közötti szerződés részeként a fentieken felül bizonyos információkat, pl. Levelezési címét és aláírását kérjük.

A fényképészeti szolgáltatások létrehozása és szállítása, valamint a portfóliónkban rejlő átfogó lefedettség biztosítása érdekében szükség van arra is, hogy az ön hasonlatosságának képeit tároljuk, mindkettőjük aláíróként, esküvőként, családjaik és vendégeik számára, mint a jpg és RAW fájlok biztonságos tárolására. Ezeket a teljes nevek és egyéb adatoktól elkülönítve tárolja, és a kettő soha nem társul.

Levelező listák

Ön nem vehető fel semmilyen levelezőlistára, beleértve a speciális ajánlatokat sem, hacsak nem kifejezetten ezt kérték.

Hozzáférés joga

Igény szerint kérheti az összes olyan adatot, amelyet Gyorfi Csaba, mint üzleti vállalkozás tart fenn. Ez elektronikus jelentésként szolgál.

Elállási jog

Önnek joga van visszavonni a beleegyezését, hogy az adatok bármikor tárolhatók legyenek. Ha úgy dönt, hogy ezt teszi, kérjük, írja a hello@csabagyorfi.com e-mailt.